Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Lịch sử hình thành
Năm 1970, trường được thành lập với tên Trường Sư Phạm Long Xuyên với vỏn vẹn 4 lớp và 260 giáo sinh.

Sang đến năm 1976, trường Cao Đẳng Sư Phạm An Giang được Bộ Giáo Dục cho thành lập, sau đó đến năm 1985 thì giao lại cho Tỉnh An Giang quản lý.

Đến năm 1995, Tỉnh quyết định sát nhập hai trường Trung Học Sư Phạm và Cao Đẳng Sư Phạm thành một, và lấy tên mới là Cao Đẳng Sư Phạm An Giang đào tạo giáo viên nhiều ngành và nhiều hệ.

Cuối năm 1999, Chính Phủ đáp ứng đề nghị thiết tha của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhằm từng bước cải tiến tình trạng xuống cấp của giáo dục Việt Nam, và đỡ bớt gánh nặng của Đại Học Cần Thơ trước áp lực của hơn 40.000 học sinh tốt nghiệp trung học hàng năm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, Chính Phủ ký quyết định cho phép thành lập Trường Đại học An Giang tháng 12 năm 1999.

Tháng 1 năm 2001, Thủ Tướng Chính Phủ ký quyết định cho phép xây dựng trường Đại Học An Giang trên khu đất 40 hecta với tổng kinh phí đầu tư lên đến 35 triệu USD (xem chi tiết).

AGU được xem là trường Đại học trẻ nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và là trường Đại học công lập thứ hai ở khu vực này (sau Đại Học Cần Thơ).

Trường được sự quản lý và hỗ trợ tài chính của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang và chịu sự giám sát chuyên môn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Ngoài việc đào tạo đại học, trường còn tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên trong trường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nguyện vọng của từng cá nhân, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội và văn hoá của khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học An Giang hiện có 10,695 sinh viên và 738 cán bộ giảng viên và công nhân viên. Trường có 6 khoa: Khoa Sư phạm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Khoa Văn hóa nghệ thuật và Khoa Lý luận chính trị.

Trường Đại học An Giang cũng đã thành lập Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Tạo nguồn nhân lực Phát triển Cộng đồng triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Trường đang cộng tác và tăng cường các mối quan hệ với các trường đại học, tổ chức và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ của trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và thấp hơn cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh An Giang và các vùng lân cận.